กรุณาเลือกช่วงเดือนและปีที่ต้องการค้นข่าว

ลูกค้า my รายเดือนที่โอนย้ายมาจากบริการ CDMA รับสิทธิ์ใช้บริการตามโปรโมชั่นได้ถึง 30 มิ.ย.57

ลูกค้า my รายเดือนที่โอนย้ายมาจากบริการ CDMA รับสิทธิ์ใช้บริการตามโปรโมชั่นได้ถึง 30 มิ.ย.57

3G 99บาท

3G เริ่มต้นเพียง 99 บาท

Digital PCN 1800 MHz.

ตามสัญญาการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระบบ Digital PCN 1800 MHz.

my 3G = 3G for all

my 3G = 3G for all


26
27
28