แพ็กเกจเสริม  4G สปีดเว่อร์

 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
วันนี้ - 31 มี.ค. 63

Terms and Conditions
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 63
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
 • แพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” แบบรายเดือน สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเท่านั้น
 • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วหากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก 
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” เริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” นับจากวันเวลาที่สมัครไปจบครบระยะเวลารับสิทธิ์ (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเวอร์ 4 GB./89” (แบบรายครั้ง 15 วัน) วันที่ 1 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น.
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบถัดไปได้
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า