แพ็กเกจเสริม เน็ต เน้นๆ

 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 62
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม เน็ตเน้นๆ
 
  • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
  • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62
  • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเน็ตเน้นๆ คู่กับโปรโมชั่นหลักได้ทุกโปรโมชั่น ยกเว้น โปรโมชั่นหลักที่เป็นอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดเหมือนกัน
  • แพ็กเกจเสริม "เน็ตเน้นๆ 384" และ แพ็กเกจเสริม "เน็ตเน้นๆ 512"  สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัติ 6 รอบบิล ในรอบบิลแรกที่สมัครใช้บริการ กรณีไม่เต็มรอบบิล ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ใช้งานจริง (Pro Rate) นับจากวันที่สมัครบริการถึงวันสิ้นรอบบิลของแพ็กเกจหลักเป็นรอบบิลที่ 1 ส่วนรอบบิลที่ 2-6 คิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานเต็มจำนวน ระยะเวลาใช้งานนับตามรอบบิลของแพ็กเกจหลัก
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ 
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า