แพ็กเกจเสริม เน้นโทร


อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ Voice on Top 
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
 • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 62 
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริม Voice on Top คู่กับโปรโมชั่นหลักได้ทุกโปรโมชั่น                  
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมดังกล่าวพร้อมกับแพ็กเกจเสริมประเภท อื่นๆ ได้  ได้แก่  “แพ็กเกจ Net Unlimited” , “แพ็กเกจ  3G on Top ” 
 • หากผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจระหว่างรอบบิล ระบบจะคิดค่าสมัครบริการเต็มจำนวนในรอบบิลที่ผู้ใช้บริการสมัคร ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเต็มตามจำนวนที่ระบุในแพ็กเกจ ตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการถึงเวลา 24.00 น. นับเป็นวันที่ 1 จนถึงวันสิ้นรอบบิลของโปรโมชั่นหลัก
 • สิทธิ์ การใช้งานตามแพ็กเกจต่อรอบบิล หากใช้ไม่หมดไม่สามารถยกยอดไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และหากใช้งานครบตามสิทธิ์ของแพ็กเกจเสริมแล้ว มีการใช้งานส่วนเกิน ผู้ใช้บริการจะถูก คิดค่าบริการตามอัตราโปรโมชั่นหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขแพ็คเกจ  โทรบุฟเฟ่ต์ในเครือข่าย
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
 • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 62 
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริม Voice Buffet on net คู่กับโปรโมชั่นหลักได้ทุกโปรโมชั่น 
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมดังกล่าวพร้อมกับแพ็กเกจเสริมประเภท อื่นๆ ได้  ได้แก่ “แพ็กเกจ Voice on Top”, “แพ็กเกจ  3G on Top”
 • รับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย my ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดครั้งละ 60 นาที
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า