สวยเฮงเว่อร์

 


 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 61

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 61 รับสิทธิ์ใช้บริการ 24 รอบบิล
  • อัตราค่าโทรส่วนเกินนาทีละ 1 บาท, ค่าบริการส่ง SMS ภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
  • อัตราค่าโทรเฉพาะการ เรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  • แพ็กเกจ “my สวยเฮงเว่อร์” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 3G สูงสุด ตามจำนวนที่ระบุ หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า