คุยเพลิน

  my โทร
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันนี้ - 31 ม.ค. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 63 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64
 • อัตราค่าโทรส่วนเกินนาทีละ 1 บาท, ค่าบริการส่ง SMS ภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
 • แพ็กเกจ "my คุยเพลิน" ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน ได้ดังนี้  
  - กดรหัส *222*22# เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน ที่ความเร็ว 3G คิดค่าบริการส่วนเกินเมกกะไบต์ละ 1 บาท (คิดตามปริมาณการใช้งานจริง) 
  - กดรหัส *222*20# เพื่อหยุด การใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเกินได้ เพื่อป้องกันอินเทอร์เน็ตรั่ว หากต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเกินจะต้องกดรหัส *222*22# ซ้ำ
  - ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน ที่สามารถสมัครใช้บริการได้ ณ ปัจจุบัน
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการไม่เต็มรอบบิล (เดือนแรกของการใช้บริการ) ค่าบริการรายเดือน และสิทธิ์การใช้งานจะถูกคำนวณตามวันใช้งานจริง (Pro Rate)
 • อัตราค่าโทรเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการอืื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ  ให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า