แพ็กเกจเสริม SMS on Top

อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
วันนี้ - 31 ต.ค. 62

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
  • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 62 
  • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเรายเดือนก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนได้ 
  • ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วผุ้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
  • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือน จะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%