เน็ตเน้นๆ 1 Mbps

เน็ตเน้นๆ 1 Mbps....ไม่มีหมด ไม่ลดสปีด สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ต.ค. 60  

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค.60
  • ค่าบริการส่วนเกินอื่น ๆ คิดตามอัตราของแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
  • แพ็กเกจ "เน็ตเน้นๆ 1 Mbps" ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1 Mbps
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้งนับจากวันที่ Active Sim ไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ เช่น ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม "เน็ตเน้นๆ 1 Mbps" 31 วัน ในวันที่ 8 พ.ค.60 เวลา 10.00 น.จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. 
  • แพ็กเกจ "เน็ตเน้นๆ 1 Mbps แบบต่ออายุอัตโนมัติ 6 รอบบิล ในรอบบิลแรกที่สมัครใช้บริการ กรณีไม่เต็มรอบบิล ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ใช้งานจริง (Pro Rate) นับจากวันที่สมัครบริการถึงวันสิ้นรอบบิลของแพ็กเกจหลักเป็นรอบบิลที่ 1 ส่วนรอบบิลที่ 2-6 คิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานเต็มจำนวน ระยะเวลาใช้งานนับตามรอบบิลของแพ็กเกจหลัก
  • การสมัครแพ็กเกจเสริม ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับSMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อน หรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
  • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า