แพ็กเกจเสริม "my4G เน็ตสุขใจ ไม่ลดสปีด 4 Mbps"


สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่!! 
 

วันนี้ - 31 พ.ค. 62 

90 บาท นาน 31 วัน สมัคร กด *906*490#โทรออก    ยกเลิก กด *960*490#โทรออก
45 บาท นาน 15 วัน สมัคร กด *906*445#โทรออก    ยกเลิก กด *960*445#โทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 62
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ USSD เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงิน (Prepaid) ก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ (New) my แบบเติมเงิน (Prepaid) โดยใช้บริการมาแล้วไม่เกิิน 31 วัน หลังจากที่เปิดเบอร์ใหม่ ตัวอย่างเช่น

ระยะเวลาสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม
 
สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ (New) บริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid)
วันที่ 1 พ.ค. 62 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 1 พ.ค. 62
วันที่ 2 พ.ค. 62 ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. 62 – 2 พ.ค. 62
วันที่ 3 พ.ค. 62 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. 62 – 3 พ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ค. 62 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. 62 – 29 พ.ค. 62
วันที่ 30 พ.ค. 62 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 62 – 30 พ.ค. 62
วันที่ 31 พ.ค. 62 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค 62 – 31 พ.ค. 62
 
 • ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก 
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าว นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my 4G เน็ตสุขใจ 4 Mbps._31วัน” วันที่ 1 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น. โดยในช่วงระยะเวลารับสิทธิ์แพ็กเกจเสริมดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมประเภทอินเทอร์เน็ตเพิ่มได้ จะต้องยกเลิกแพ็กเกจเสริมดังกล่าวก่อน
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ,  ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
 • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า