แพ็กเกจเสริมคนชอบเล่นเน็ต

 

 
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 62
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
 • ระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62 สำหรับแพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติรับสิทธิ์ใช้บริการตามโปรโมชั่นได้ต่อเนื่อง 6 รอบการใช้งาน
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงินก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินได้ และระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 7 และเน็ตสุดคุ้ม 9 รับสิทธิ์การใช้งานเป็นระยะเวลา 24 ชม. โดยเริ่มนับจากเวลาที่สมัครใช้แพ็กเกจเสริมดังกล่าว
 • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 25, เน็ตสุดคุ้ม 55, เน็ตสุดคุ้ม 99, 215:512 การนับวันใช้งาน จะเริ่มนับจากวัน/เวลาที่สมัครใช้แพ็กเกจเสริม 24 ชม. 
 • ​การคิดค่าใช้บริการแพ็กเกจเสริมสมัครแบบรายครั้ง สิทธิ์การใช้งาน 1 วัน เท่ากับ 24 ชม.
 • การคิดค่าใช้บริการแพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ 6 รอบการใช้งาน สิทธิ์การใช้งานจะนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมถึงเวลา 24.00 น. นับเป็นวันที่ 1 โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานนับไปจนครบวันที่ 31 เวลา 24.00 น. นับเป็น 1 รอบการใช้งาน และผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินให้เพียงพอกับค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก่อนสิ้นสุดรอบการใช้งาน (วันที่ 31 ก่อนเวลา 24.00 น.) 
 • ผู้สมัครแพ็กเกจเสริม จะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าใช้บริการ/รอบการใช้งาน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 7 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 7.49 บาท
  • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 9 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 9.63 บาท
  • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 25 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 26.75 บาท
  • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 55 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 58.85 บาท
  • แพ็กเกจเน็ตสุดคุ้ม 99 สมัครแบบตัดเงินเป็นรายครั้งจะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับครั้งละ 105.93 บาท, สมัครแบบตัดเงินต่อเนื่องอัตโนมัติ 6 รอบการใช้งานจะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับรอบละ 105.93 บาท, สมัครแบบตัดเงินครั้งแรก ครั้งเดียว ใช้ได้นาน 6 รอบการใช้งาน จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับครั้งละ 635.58 บาท, สมัครแบบตัดเงินต่อเนื่องอัตโนมัติ 12 รอบการใช้งานจะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับรอบละ 105.93 บาท
  • แพ็กเกจ 215 : 512 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 230.05 บาท
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า