แพ็กเกจเสริมคนชอบโทร

 
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
วันนี้ - 31 มี.ค. 63
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
 • ระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 63
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงินก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินได้ และระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • การคำนวณระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้งนับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน 
 • ผู้สมัครแพ็กเกจเสริม จะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าใช้บริการ/รอบการใช้งาน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  • แพ็กเกจก๊วนเดียวกัน 79 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 84.53 บาท
  • แพ็กเกจก๊วนเดียวกัน 149 จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 159.43 บาท
  • แพ็กเกจเม้าท์สนุกทุกเครือข่าย 30 นาที จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 21.4 บาท
  • แพ็กเกจเม้าท์สนุกทุกเครือข่าย 80 นาที จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 53.5 บาท
  • แพ็กเกจเม้าท์สนุกทุกเครือข่าย 220 นาที จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 107 บาท
  • แพ็กเกจเม้าท์สนุกทุกเครือข่าย 150 นาที จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 107 บาท
  • แพ็กเกจเม้าท์สนุกทุกเครือข่าย 400 นาที จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 267.5 บาท
 • หลังจากสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานของแพ็กเกจเสริม หากมีการใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • แพ็กเกจเสริมก๊วนเดียวกัน 79 และ 149 รับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย my ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดครั้งละ 60 นาที
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า