แบบวินาที

“my วินาทีสุดคุ้ม”


“my วินาทีเหมาๆ”
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
วันนี้ - 31 มี.ค. 63
เช็คแพ็กเกจหลักปัจจุบัน กด *905*00# แล้วกดโทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 มี.ค. 63 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
  • เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ จะได้รับรายการส่งเสริมการขาย โบนัส 30 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน 90 วัน หากใช้ไม่หมดโบนัสจะถูกตัดทิ้ง
  • โบนัสสามารถใช้เป็นค่าบริการโทรในประเทศ, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าส่ง SMS และ MMS ในประเทศ แต่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าสมัครแพ็กเกจ หรือบริการเสริมอื่นได้
  • แพ็กเกจ “my วินาทีสุดคุ้ม” คิดค่าโทรทุกเครือข่ายเป็นวินาที
  • แพ็กเกจ “my วินาทีเหมาๆ” คิดค่าโทรทุกเครือข่ายแบบเหมาจ่าย 30 วินาทีแรก  0.30 บาท ตั้งแต่วินาทีที่ 31 เป็นต้นไป คิดค่าโทรทุกเครือข่าย 0.012 บาท/วินาที 
  • อัตราค่าโทรเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า