สปีดเว่อร์

 
สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขแพ็กเกจ my สปีดเว่อร์ แบบเติมเงิน 

•    แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
•    ระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 60 
•    ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 3G ได้ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วหากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
•    ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงินก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินได้ และระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
•    การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
•    แพ็กเกจ “my สปีดเว่อร์” สำหรับผู้ใช้งานแพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงิน ที่คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามการใช้งานจริง เช่น แพ็กเกจmy Super คุ้ม, my เม้าท์ชิลล์, my net ถูกตังค์, my วินาทีสุดคุ้ม และ my วินาทีเหมาๆ 
•    การคำนวณระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้งนับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน 
•    ผู้สมัครแพ็กเกจเสริม จะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าใช้บริการ/รอบการใช้งาน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ระบบจะส่ง SMSแจ้งผู้ใช้สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม ดังนี้   
•    เมื่อสมัครแพ็กเกจ “my สปีดเว่อร์ 69/7 วัน” สำเร็จระบบจะแจ้งด้วยข้อความ “คุณสมัครใช้ my สปีดเว่อร์ 69/7 วัน” ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 3G จำนวน 1 GB. ระยะเวลา 7 วัน
•    เมื่อสิ้นสุดแพ็กเกจระบบจะแจ้งด้วยข้อความ “โปร my สปีดเว่อร์ 69/7 วัน สิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน”
•    ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
•    อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
•    อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)   ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า