เน็ต On Top

สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขแพ็กเกจ my เน็ต on Top แบบเติมเงิน 

•    แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
•    ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริม  my เน็ต on Top  คู่กับโปรโมชั่นหลักได้ทุก โปรโมชั่น ยกเว้น โปรโมชั่นหลักที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเหมือนกัน
•    แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 60 
•    อัตราค่าบริการเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด 
•    ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ 
•    อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า