คุ้มจัดไม่ตัดเน็ต

 
เล่นเน็ตเพลินไม่มีหมด ไม่ลดสปีด ...

อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ก.ค. 61

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 61 
•    แพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน “my คุ้มจัดไม่ตัดเน็ต 399 และ 499” ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1 Mbps.
•    ค่าบริการส่วนเกินอื่นๆ คิดตามอัตราของแพ็กเกจหลักแบบเติมเงินที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
•    สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย my สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดครั้งละ 60 นาที
•    สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง ระยะเวลาใช้งาน 31 วัน นับจากวันเวลาที่สมัครไปจบครบ 31 วันเต็ม (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานวันที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ให้สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
•    สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ 6 รอบการใช้งาน เริ่มนับรอบการใช้งานจากวันที่สมัครวันแรกไปจนครบ 31 วัน เป็น 1 รอบ โดยระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 24.00 น. ไปจบครบ 6 รอบ หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบตัดเงินไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเสริมต่อเนื่องได้ 
•    การสมัครแพ็กเกจเสริมหรือการต่ออายุการใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น

 ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
•  อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)                                                             
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า