เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps


เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps...ไม่มีหมด ไม่ลดสปีด
 

 
สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 พ.ค. 62  

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 62
 • ค่าบริการส่วนเกินอื่น ๆ คิดตามอัตราของแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • แพ็กเกจเสริม "เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps" ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1 Mbps
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม "เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps" แบบรายครั้งนับจากวันที่ Active Sim ไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ เช่น ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม "เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps" 31 วัน ในวันที่ 1 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น.จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น.
 • แพ็กเกจเสริม "เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps" แบบต่ออายุอัตโนมัติ 6 รอบการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานเต็มจำนวนเป็นเวลา 6 รอบการใช้งาน รอบการใช้งานละ 31 วัน โดยเริ่มนับรอบการใช้งานจากวันและเวลาที่สมัครวันแรกไปจนครบ 31 วัน นับเป็น 1 รอบการใช้งาน ระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน ไปจนครบ 6 รอบ สามารถใช้บริการตามแพ็กเกจเสริมได้จนถึงวันสิ้นรอบของรอบการใช้งานที่ 6 โดยแพ็กเกจจะสิ้นสุดในเวลาเดียวกับเวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมรอบแรก
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมนับจากวันเวลาที่สมัครไปจนครบระยะเวลารับสิทธิ์ (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) 
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • โปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม 
 • การสมัครแพ็กเกจเสริม ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับSMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อน หรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินให้เพียงพอกับค่าสมัครใช้บริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก่อนสิ้นสุดรอบการใช้งาน (ก่อนเวลา 24.00 น.) โดยระบบจะต่ออายุการใช้งานให้อัตโนมัติในวันสิ้นรอบ หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบตัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า