ศูนย์บริการลูกค้า

ค้นหาศูนย์บริการลูกค้าประเภท

กรุณาเลือกภาค

กรุณาเลือกจังหวัด

กรุณาเลือกเขต/อำเภอ

ศูนย์บริการลูกค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (International Transit Lounge Concourse G ชั้น 2)

999 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ International Transit Lounge Concourse G ชั้น 2 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดทุกวัน : ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์  0 2104 2401, 0 2104 2403-4
โทรสาร    0 2104 1711

ศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ

อาคารโทรคมนาคมสมุทรปราการ ชั้น 1 ถ.ศรีนครินทร์ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เปิดจันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.00 น.
โทรศัพท์  0 2104 2457 0 2388 2561
โทรสาร    0 2402 3167

ศูนย์บริการลูกค้าเมกา บางนา

เลขที่ 38 38/1-3 39 ห้อง OP 1062 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดทุกวัน : 11.00 - 19.00 น.
โทรศัพท์  0 2105 1199
โทรสาร    0 2402 3167

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (International Departure ชั้น 4)

999 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ International Departure ชั้น 4 (ประตู 10 ติดกับไปรษณีย์ไทย) ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดทุกวัน : ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์  0 2104 2402
โทรสาร    0 2104 1702

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1

ส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศ ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน A อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดย้ายที่ทำการ
โทรศัพท์  -
โทรสาร    -

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3

ส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน C อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดย้ายที่ทำการ
โทรศัพท์  -
โทรสาร    -