แพ็กเกจเสริม Work from Home1

Work From Home 
เติมเน็ต...เต็มสปีด ลด 50% กับแพ็กเสริม my 4G สปีดเว่อร์ 4 GB และ 3 GB
 
ยกเลิกสมัครกด *980*ตามด้วยแพ็กเกจที่สมัคร# โทรออก 
เช่น สมัครกด *908*000# โทรออก >>  ยกเลิกสมัครกด *980*000# โทรออก
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64

Terms and Conditions
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” แบบรายครั้ง นับจากวันเวลาที่สมัครบริการไปจบครบระยะเวลารับสิทธิ์ (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเวอร์ 4 GB./69” ลดค่าบริการ 50% (แบบรายครั้ง 7 วัน) วันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น.
 • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วหากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก 
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ 
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า