แพ็กเกจเสริม Work from Home1

Work From Home 
เติมเน็ต...เต็มสปีด ลด 50% กับแพ็กเสริม my 4G สปีดเว่อร์ 4 GB และ 3GB 
 
ยกเลิกสมัครกด *980*ตามด้วยแพ็กเกจที่สมัคร# โทรออก 
เช่น สมัครกด *908*000# โทรออก >>  ยกเลิกสมัครกด *980*000# โทรออก

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 63

Terms and Conditions
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค 63
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
 • แพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์" สมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน 5 แพ็กเกจ ได้แก่ my Super คุ้ม, my เม้าท์ชิลล์, my Net ถูกตังค์, my วินาทีสุดคุ้ม และ my วินาทีเหมาๆ และสามารถใช้งานคู่กับเเพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกแพ็กเกจ ยกเว้น แพ็กเกจ “my 4G Speed on Top”
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” แบบรายครั้ง นับจากวันเวลาที่สมัครบริการไปจบครบระยะเวลารับสิทธิ์ (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเวอร์ 4 GB./69” ลดค่าบริการ 50% (แบบรายครั้ง 7 วัน) วันที่ 1 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น.
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วหากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก 
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ 
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า