แพ็กเกจเสริม Work from Home2

 
เล่นเน็ตจุใจ...กับแพ็กเสริม my Xtranet 18 GB ลด 70% 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 63

Terms and Conditions
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 63
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my Xtra Net_179Bht_18GB(fup384)_31days” วันที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น.
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)