คุยเพลิน

  
Service Fee is exclusive of 7% VAT

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64

Terms and Conditions
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศ 0.0167 บาท/วินาที  ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 0.75 บาท/ข้อความ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ 1 บาท/MB.
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) ประเภทการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพิ่มได้ ดังนี้
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my เน็ตเน้นๆ”
 • กลุ่มแพ็กเกจ “my เน็ตเพลินเต็ม 100”
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) ประเภทการใช้งานโทร และ SMS เพิ่มได้ ดังนี้
   
  • กลุ่มแพ็กเกจ “Voice on Top”, “โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย”
  • กลุ่มแพ็กเกจ “SMS on Top”
    
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่นเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%