แพ็กเกจเสริม Work from Home1

Work From Home 
เติมเน็ต...เต็มสปีด ลด 50% กับแพ็กเสริม my 4G สปีดเว่อร์ 4 GB และ 3GB 
 
ยกเลิกสมัครกด *980*ตามด้วยแพ็กเกจที่สมัคร# โทรออก 
เช่น สมัครกด *908*000# โทรออก >>  ยกเลิกสมัครกด *980*000# โทรออก
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
 • แพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” แบบรายเดือน สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลัก ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเท่านั้น เช่น my 4G Max Speed, my 4G SuperNet, my 4G โทรดีเน็ตเพลิน, my 4G โทรคุ้มเน็ตเยอะ, my SimPle Plan, my 4G Smart Secend และ my ธงฟ้า
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” เริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเว่อร์” แบบรายครั้ง นับจากวันเวลาที่สมัครไปจบครบระยะเวลารับสิทธิ์ (สิ้นสุดตามเวลาที่สมัคร) ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม “my 4G สปีดเวอร์ 4 GB./69” (แบบรายครั้ง 7 วัน) ณ วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น.
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบถัดไปได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ 
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า