แพ็กเกจเสริม เน้นโทร

 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ Voice on Top 
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64
 • สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลัก ก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
 • สามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน (Postpaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนถึงวันสิ้นรอบบิลของแพ็กเกจหลัก คิดค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานเต็มจำนวน ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my Voice on Top 100” วันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. จะถูกคิดค่าใช้บริการ 100 บาท (ไม่รวม VAT) ในรอบบิลเดือน ส.ค. 64 รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 150 นาที และสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 24.00 น.
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เงื่อนไขแพ็กเกจ  โทรบุฟเฟ่ต์ในเครือข่าย
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
 • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริม Voice Buffet on net คู่กับแพ็กเกจหลักได้ทุกแพ็กเกจ
 • รับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย my ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดครั้งละ 60 นาที
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า