แพ็กเกจเสริม  4G Speed on Top

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “my 4G Speed on Top”
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • แพ็กเกจเสริม “my 4G Speed on Top”แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) 5 แพ็กเกจ ได้แก่ “my Super คุ้ม”, “my เม้าท์ชิลล์”, “my Net ถูกตังค์”, “my วินาทีสุดคุ้ม” และ “my วินาทีเหมาๆ” และสามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงิน (Prepaid) ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my 4G Speed on Top 4 Mbps._79Bht_4GB_15days”  วันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น.
  • การสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
  • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)