แพ็กเกจเสริม Work from Home2

เล่นเน็ตจุใจ...กับแพ็กเสริม my Xtranet 18 GB ลด 70% 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
 • แพ็กเกจเสริม “my Xtra Net” แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) 5 แพ็กเกจ
  ได้แก่ “my Super คุ้ม”, “my เม้าท์ชิลล์”, “my Net ถูกตังค์”, “my วินาทีสุดคุ้มและ “my วินาทีเหมาๆ
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps ทั้งนี้ ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึง คุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my Xtra Net_179Bht_18GB(fup384)_31days” วันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)